Sekcia teórie práva a filozofie práva

Problém slobody (akademickej, občianskej, metafyzickej)

Žijeme v dobe, keď je téma slobody v liberálnych demokraciách čoraz aktuálnejšia. V našom kontexte to najnovšie platí napríklad v súvislosti so zmenami vo vysokoškolskej legislatíve, ktoré predstavujú určité ohrozenie akademickej samosprávy a v globálnom kontexte zas doznieva problém slobody napríklad v súvislosti s nedávnymi  protipandemickými opatreniami. Do budúcna sa určité otázniky črtajú napríklad v súvislosti s plánom tzv. „veľkého resetu“ a politických zmien spojených s ekonomickou, ekologickou či inou nestabilitou sveta. Blízka budúcnosť sa teda javí ako pomerne neistá a otázka slobody sa rysuje ako jedna z najpodstatnejších tém, ktoré sa jej týkajú. Sekcia privíta príspevky na tému akademickej a občianskej či politickej slobody a to z právneho i filozofického (prípadne aj iného) hľadiska. V širšom kontexte sú vítané tiež príspevky venované metafyzickej slobode ako znaku ľudských bytostí, ktoré konštituujú morálne a politické spoločenstvo zvané spoločnosť či štát. 

Kľúčové slová: sloboda, politika, etika, spoločnosť, človek