Medzioborová sekcia I

Reforma v rámci justície

Podtéma:

Dopady ústavných a zákonných zmien z roku 2020 na fungovanie súdnej moci na Slovensku

Koncom roku 2020 bola schválená rozsiahla zmena Ústavy Slovenskej republiky, ktorá sa týkala najmä súdnej moci. Na tieto ústavné zmeny nadviazali aj zmeny bežnej legislatívy v oblasti súdnictva, pričom ďalšie zmeny právnej úpravy sú v štádiu diskusie. Zmenil sa spôsob kreácie Ústavného súdu i niektoré jeho právomoci. Zriaďuje sa Najvyšší správny súd ako nový súdny orgán. Zmeny sa dotkli aj Súdnej rady ako ústavného orgánu sudcovskej legitimity. Niektoré judikované názory Ústavného súdu sa zmenou Ústavy prelamujú. Nedávne legislatívne zmeny otvárajú celú škálu rôznych otázok nielen v oblasti ústavného práva. Je úlohou právnej vedy hľadať na tieto otázky odpovede naprieč právnymi odvetviami, čo je aj ambíciou tejto sekcie.