Sekcia environmentálneho a klimatického práva

Garancie uplatňovania princípov právneho štátu vo verejnej správe

Sekcia sa zaoberá v rôznych rovinách právnymi zárukami uplatňovania princípov právneho štátu vo verejnej správe. Medzi takéto garancie patrí napríklad systém princípov dobrej verejnej správy, systém opravných prostriedkov v správnom konaní, nástroje vnútornej a vonkajšej kontroly verejnej správy, právne nástroje zamerané na predchádzanie nečinnosti vo verejnej správe, ale aj zodpovednostné mechanizmy vo verejnej správe.