Sekcia klinického právneho vzdelávania

Dostupnosť právnych služieb. Zodpovednosť štátu, právnických profesií alebo akadémie?

Narastajúca nedostupnosť právnych služieb je svetovým fenoménom. Aká by mala byť reakcia akademickej obce? Ako zvýšiť dostupnosť právnej pomoci bez toho, aby bola ohrozená kvalita poskytovaného právneho poradenstva? Akú rolu by mal zohrávať štát a advokátska komora? Mala by sa advokátska komora vzdať svojho monopolného postavenia na trhu právnych služieb? V sekcii klinického právneho vzdelávania sa budeme venovať témam zameraným na praktické a inovatívne vzdelávanie budúcich právnikov, prístup k spravodlivosti, systémom právnej pomoci, disciplinárnej zodpovednosti advokátov a advokátskej etike.