Sekcia práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva

Právne výzvy automatizovaného sveta

Technológie nenávratne menia fungovanie spoločnosti, ako aj tvorbu a aplikáciu práva v najširšom rozsahu. Mnohé z týchto technológií používajú pre svoje fungovanie rôzne druhy údajov na základe ktorých sa rozhodujú, resp. rozhodujú aj o právach a povinnostiach osôb. Príspevky v tejto sekcií by mali prispieť ku diskusiám o právnych výzvach automatizovaných systémov a umelej inteligencii a vplyve technológií, či už v podobe ochrany súkromia alebo algoritmického rozhodovania.