Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta v spolupráci s Alumni Klubom Univerzity Komenského v Bratislave Právnickej fakulty si Vás dovoľujú pozvať na ôsmy ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Bratislavské právnické fórum 2022“, ktorá sa bude konať hybridnou formou, t. j. prezenčne v priestoroch Právnickej fakulty UK v Bratislave a súčasne aj audiovizuálnou online formou prostredníctvom aplikácie Microsoft TEAMS v dňoch 12. a 13. septembra 2022 (pondelok a utorok) pod záštitou Alumni Klubu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty. Ústrednou témou plenárneho zasadania je „Právny štát a akadémia vo víchroch 100 rokov“.

Tento ročník konferencie je o to významnejší,
že je súčasťou osláv 100. výročia založenia Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty.