Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta v spolupráci s Alumni Klubom Univerzity Komenského v Bratislave Právnickej fakulty si Vás dovoľujú pozvať na 9. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Bratislavské právnické fórum 2023“, ktorá sa bude konať hybridnou formou, t. j. prezenčne v priestoroch Právnickej fakulty UK v Bratislave a súčasne aj audiovizuálnou online formou prostredníctvom aplikácie Microsoft TEAMS v dňoch 11. a 12. septembra 2023 (pondelok a utorok) pod záštitou Alumni Klubu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty.

Ústrednou témou plenárneho zasadania je „Človek v centre právneho štátu“.