Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta v spolupráci s Alumni Klubom Univerzity Komenského v Bratislave Právnickej fakulty si Vás dovoľujú pozvať na siedmy ročník online medzinárodnej vedeckej konferencie „Bratislavské právnické fórum 2021“, ktorá sa bude konať v dňoch 22. a 23. apríla 2021 pod záštitou Alumni Klubom Univerzity Komenského v Bratislave Právnickej fakulty. Ústrednou témou plenárneho zasadania je „Právo v kríze a kríza v práve“.