Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta v spolupráci s Alumni Klubom Univerzity Komenského v Bratislave Právnickej fakulty si Vás dovoľujú pozvať na 9. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Bratislavské právnické fórum 2023“, ktorá sa bude konať hybridnou formou, t. j. prezenčne v priestoroch Právnickej fakulty UK v Bratislave a súčasne aj audiovizuálnou online formou prostredníctvom aplikácie Microsoft TEAMS v dňoch 11. a 12. septembra 2023 (pondelok a utorok) pod záštitou Alumni Klubu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty.

Ústrednou témou plenárneho zasadania je
Človek v centre právneho štátu“.

Rámcový program konferencie:

11. 9. 2023 (PONDELOK):

08.00 – Začiatok registrácie

09.00 – Začiatok paralelných rokovaní v tematicky zameraných sekciách

11.30 – 13.00 – Obed

13.00 – 15.00 – Paralelné rokovania v tematicky zameraných sekciách

16.00 – 19.00 – Plenárne zasadnutie s ústrednou témou
,,Človek v centre právneho štátu“.

16.00 – 16.15 – Otvorenie plenárneho zasadnutia a úvodné slovo

prof. JUDr. Marek Števček, DrSc. (rektor, Univerzita Komenského v Bratislave)

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. (dekan, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave)

JUDr. Mikuláš Trstenský, CSc. (člen Výkonnej rady Alumni Klubu, advokátska kancelária G. Lehnert, s.r.o.)

16.15 – 17.15 – I. panelová diskusia

Umelá inteligencia ako výzva pre právo, právnické vzdelávanie a právny štát

Moderátor:

JUDr. Matúš Mesarčík, PhD., LL.M.

Hostia:

prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD. (dekan, Fakulta informatiky a informačných technológií, Slovenská technická univerzita)

prof. Ing. Igor Farkaš, Dr. (profesor, Katedra aplikovanej informatiky, Fakulta Matematiky, Fyziky a Informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave)

Mgr. Silvia Belovičová, LL.M. (advokátka)

JUDr. Tomáš Jucha, MSc. (Senior Policy Manager, AmCham Slovakia)

17.15 – 17.30 – Prestávka

17.30 – 18.30 – II. panelová diskusia

Trestné právo a právny štát

Moderátor:

prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD.

Hostia:

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. (dekan, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta)

JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D. (predseda, Najvyšší súd Českej republiky)

JUDr. Jozef Kandera (prvý námestník generálneho prokurátora SR, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)

JUDr. Martin Puchalla, PhD. (predseda, Slovenská advokátska komora)

18.30 – 18.45 – Diskusia

19.00 – 22.00 – Slávnostná recepcia v Moyzesovej sieni FIF UK (Vajanského nábrežie 12, Bratislava)

12. 9. 2023 (UTOROK):

08.00 – Registrácia

09.00 – 12.00 – Paralelné rokovania v tematicky zameraných sekciách

11.30 – 13.00 – Obed

13.00 – 16.00 – Pokračovanie paralelných rokovaní v tematicky zameraných sekciách