Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Vás srdečne pozýva na jubilejný 10. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Bratislavské právnické fórum 2024“, ktorá sa bude konať v priestoroch Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v dňoch 17. – 19. septembra 2024 (utorok – štvrtok).

Ústrednou témou plenárneho zasadnutia je
Vplyv európskeho práva na národné právne poriadky“.