Pokyny k príspevku

TERMÍN NA ZASLANIE KOMPLETNÉHO PRÍSPEVKU:

do 4. 10. 2024 – formálna úprava príspevku podľa šablóny príspevku zverejnenej nižšie. Príspevky, ktoré nebudú spĺňať po formálnej stránke náležitosti podľa šablóny, nebudú publikované v zborníku konferencie.

PUBLIKAČNÝ VÝSTUP:

Publikačným výstupom z konferencie bude recenzovaný elektronický zborník.

Zborník a jednotlivé príspevky budú zverejnené pod verejnou licenciou Creative Commons BY-NC-ND, 4.0.

Odoslaním príspevku autor udeľuje súhlas, aby sa jeho dielo šírilo pod touto verejnou licenciou.

Publikované budú len príspevky účastníkov, ktorí na konferencii aktívne vystúpia.