Plenárne zasadnutie

Program plenárneho zasadnutia priebežne dopĺňame. Zmena programu vyhradená.

17. september 2024 (utorok) v Aule UK

9.30 – Otvorenie plenárneho zasadnutia

Ústredná téma plenárneho zasadnutia:

„Vplyv európskeho práva na národné právne poriadky“

I. panelová diskusia

Ministerstvo spravodlivosti v Európskej únii

Skúsenosti, postrehy, potreby

10.00 – 11.45

Moderátor panelovej diskusie: prof. JUDr. Eduard Burda, PhD.

Hostia:

11.45 – 13.00 – OBED

II. panelová diskusia

Vplyv členstva v Európskej únii na fungovanie najvyšších súdnych inštitúcii

13.00 – 14.45

Moderátor panelovej diskusie: prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.

Hostia:

JUDr. Ján Šikuta, PhD.

predseda, Najvyšší súd Slovenskej republiky

JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D.

predseda, Najvyšší súd Českej republiky

dr hab. Małgorzata Manowska

predsedníčka, Najvyšší súd Poľskej republiky

Prof. Dr. András Zs. Varga

predseda, Najvyšší súd Maďarska

14.45 – 15.15 – Coffee Break

III. panelová diskusia

20 rokov advokácie v Európskej únii

15.15 – 17.00

Moderátor panelovej diskusie: doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD.

Hostia:

17.00 – 17.30 – Závery plenárneho zasadnutia

17.30 – 17.45 – Presun do Hotela Devín

18.00 – Slávnostná recepcia v Hoteli Devín

21.00 – Ukončenie slávnostnej recepcie