Konferenčný poplatok

KONFERENČNÝ POPLATOK:

  • 96,- EUR (vrátane DPH)
  • poplatok je potrebné uhradiť výhradne prevodom na účet na základe elektronickej faktúry, ktorá bude vystavená okamihom prihlásenia sa na konferenciu.
  • 72,- EUR (vrátane DPH) – ONLINE účasť
  • Neúčasť na konferencii alebo neodovzdanie príspevku nezakladá právo na vrátenie účastníckeho poplatku.