Konferenčný poplatok

KONFERENČNÝ POPLATOK:

Účastníci prihlásení do 16. 8. 2024:

120,- EUR (vrátane DPH)

Účastníci prihlásení od 17. 8. 2024 do 8. 9. 2024:

200,- EUR (vrátane DPH)

Poplatok je potrebné uhradiť výhradne prevodom na účet na základe elektronickej faktúry, ktorá bude vystavená okamihom prihlásenia sa na konferenciu.

Neúčasť na konferencii alebo neodovzdanie príspevku nezakladá právo na vrátenie účastníckeho poplatku.