Konferenčný poplatok

KONFERENČNÝ POPLATOK:

ÚČASTNÍCI PRIHLÁSENÍ DO 7. 8. 2023:

  • 100,- EUR (vrátane DPH) za prezenčnú účasť
  • 75,- EUR (vrátane DPH) za online účasť

ÚČASTNÍCI PRIHLÁSENÍ OD 8. 8. 2023 DO 21. 8. 2023:

  • 130,- EUR (vrátane DPH) za prezenčnú účasť
  • 100,- EUR (vrátane DPH) za online účasť

PASÍVNI ÚČASTNÍCI:

  • 70,- EUR (vrátane DPH) za prezenčnú účasť
  • 50,- EUR (vrátane DPH) za online účasť

Poplatok je potrebné uhradiť výhradne prevodom na účet na základe elektronickej faktúry, ktorá bude vystavená okamihom prihlásenia sa na konferenciu.

Neúčasť na konferencii alebo neodovzdanie príspevku nezakladá právo na vrátenie účastníckeho poplatku.