Konferenčný poplatok

KONFERENČNÝ POPLATOK:

Z dôvodu technických problémov s prihlásením sa na konferenciu ,,Bratislavské právnické fórum 2023“, ktoré spôsobil výpadok registračného systému konferencie, predlžujeme možnosť zaregistrovať sa na konferenciu s nižšie uvedenou zľavou do 13. augusta 2023.

ÚČASTNÍCI PRIHLÁSENÍ DO 13. 8. 2023:

  • 100,- EUR (vrátane DPH) za prezenčnú účasť
  • 75,- EUR (vrátane DPH) za online účasť

ÚČASTNÍCI PRIHLÁSENÍ OD 14. 8. 2023 DO 21. 8. 2023:

  • 130,- EUR (vrátane DPH) za prezenčnú účasť
  • 100,- EUR (vrátane DPH) za online účasť

PASÍVNI ÚČASTNÍCI:

  • 70,- EUR (vrátane DPH) za prezenčnú účasť
  • 50,- EUR (vrátane DPH) za online účasť

Poplatok je potrebné uhradiť výhradne prevodom na účet na základe elektronickej faktúry, ktorá bude vystavená okamihom prihlásenia sa na konferenciu.

Neúčasť na konferencii alebo neodovzdanie príspevku nezakladá právo na vrátenie účastníckeho poplatku.