Program

Podrobné informácie o programe nájdete tu (PDF):


Online pripojenie na jednotlivé sekcie konferencie BPF2022

12. septembra 2022

SEKCIA 1: TEÓRIA PRÁVA A SOCIÁLNYCH VIED

Pripojenie

SEKCIA 3: PRÁVNE DEJINY A PRÁVNA KOMPARATISTIKA

Pripojenie

SEKCIA 4: MEDZINÁRODNÉ PRÁVO A MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY

Pripojenie

SEKCIA 5: ÚSTAVNÉ PRÁVO

Pripojenie

SEKCIA 7: SPRÁVNE PRÁVO

Pripojenie

SEKCIA 8: ENVIRONMENTÁLNE A KLIMATICKÉ PRÁVO

Pripojenie

SEKCIA 11: PRACOVNÉ PRÁVO A PRÁVO SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA

Pripojenie

SEKCIA 12: OBČIANSKE PRÁVO

Pripojenie

SEKCIA 13: TRESTNÉ PRÁVO, KRIMINOLÓGIA A KRIMINALISTIKA

Pripojenie

SEKCIA 15: PRÁVO INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGII A PRÁVO DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Pripojenie

SEKCIA 16: INTERDISCIPLINÁRNA SEKCIA

Pripojenie

13. septembra 2022

SEKCIA 2: RÍMSKE, KÁNONICKÉ A CIRKEVNÉ PRÁVO

Pripojenie

SEKCIA 6: SPRÁVNE PRÁVO

Pripojenie

SEKCIA 9: FINANČNÉ PRÁVO

Pripojenie

SEKCIA 10: OBCHODNÉ PRÁVO A HOSPODÁRSKE PRÁVO

Pripojenie

SEKCIA 13: TRESTNÉ PRÁVO, KRIMINOLÓGIA A KRIMINALISTIKA

Pripojenie

SEKCIA 14: EURÓPSKE PRÁVO

Pripojenie