Sekcie a témy

Sekcie

Dvadsať rokov dialógu medzi Ústavou a právom Európskej únie

Sekcia ústavného práva.
Rokovací jazyk: SK/CZ/EN


Právny štát ako hodnota spoločná všetkým členským štátom a jej vplyv na právne poriadky a medzinárodné právo

Sekcia medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov.
Rokovací jazyk: SK/CZ/EN

Rímsko-kánonické vplyvy na moderné kontinentálne právo

Sekcia rímskeho práva, kánonického, cirkevného práva a právnych dejín a právnej komparatistiky.
Rokovací jazyk: SK/CZ/EN

Právo a technológie v 21. storočí optikou európskeho práva

Sekcia práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva.
Rokovací jazyk: SK/CZ/EN

Procesné zásady práva na spravodlivý proces v správnom trestaní

Sekcia správneho a environmentálneho práva.
Rokovací jazyk: SK/CZ/EN

Aktuálne otázky obchodného práva, finančného práva a ekonomických vied v kontexte vplyvu európskeho práva na národné právne poriadky

Sekcia finančného práva, obchodného
a hospodárskeho práva a ekonomických vied
Rokovací jazyk: SK/CZ/EN

Stret konzervatívnych a progresívnych hodnôt v práve

Sekcia teórie práva a filozofie práva. Rokovací jazyk: SK/CZ/EN

Pracovné a životné podmienky žien v 21. storočí

Sekcia pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia.
Rokovací jazyk: SK/CZ/EN

Vplyv nadnárodných súdnych orgánov na národné súkromné právo

Sekcia občianskeho práva.
Rokovací jazyk: SK/CZ/EN

Nepísané právo Európskej únie

Sekcia európskeho práva.
Rokovací jazyk: EN

Europeizácia trestného práva a princípy právneho štátu

Sekcia trestného práva, kriminológie a kriminalistiky.
Rokovací jazyk: SK/CZ/EN

Aktuálne výzvy trestného práva

Sekcia trestného práva, kriminológie a kriminalistiky. Rokovací jazyk: SK/CZ/EN