Dôležité termíny

Registrácia: do 14.8.2022

Konanie konferencie: 12. – 13.9.2022

Nahratie príspevku do systému: do 18.9.2022