Dôležité termíny

Registrácia: do 8. 9. 2024

Konanie konferencie: 17. – 19. 9. 2024

Nahratie príspevku do systému: do 4. 10. 2024