Dôležité termíny

Registrácia: do 21.8.2023

Konanie konferencie: 11. – 12.9.2023

Nahratie príspevku do systému: do 15.10.2023