Sekcia európskeho práva

30 rokov po Maastrichtskej zmluve: K zelenšej, digitálnejšej, udržateľnejšej a odolnejšej ekonomike

Maastrichtská zmluva podpísaná 7. februára 1992 bola významnou dohodou, ktorá znamenala významný krok smerom k európskej integrácii. Keďže zmluva oslávila 30. výročie, táto konferenčná sekcia sa snaží poskytnúť komplexný prehľad o jej minulosti, súčasnosti a budúcnosti. Jej cieľom je preskúmať úspechy, perspektívy a výzvy integrácie EÚ, a to nielen tie, ktoré boli prekonané, ale aj tie, ktoré sú ešte veľmi ďaleko pred nami.
Ako urobiť Európu ekologickejšou a digitálnejšou, to sú dve výzvy pre našu generáciu, ktorých úspešné zvládnutie rozhodne o našej budúcnosti. Zároveň musí byť európske hospodárstvo vo svojom rozvoji udržateľné, riadiť sa hodnotami Európskej únie a byť odolné voči vonkajším výzvam a hrozbám, najmä voči ekonomikám zanedbávajúcim udržateľnosť a normy ľudských práv.

Odborný partner sekcie:

Garant sekcie:

doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD.