Sekcia pracovného práva a PSZ

Raison d´être pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia na Slovensku – 100 rokov vývoja a vyhliadky do budúcnosti

Pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia majú za sebou dlhý vývoj. Predmetom tejto sekcie sú úvahy nad doterajším vývojom, súčasnými výzvami a odporúčaniami odbornej verejnosti smerom do budúcnosti. Aké témy prinášajú technologický vývoj, spoločenské zmeny a zmeny hodnotového rebríčka v spoločnosti pre pracovné právo         a sociálne zabezpečenie?