Sekcia pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia

Pracovné a životné podmienky žien v 21. storočí

Pretrvávajúcu diskrimináciu žien na trhu práce prehĺbili v ostatných rokoch následky pandémie a vojny. Ženy vykonávajúce prácu v prvých líniách museli a musia okrem finančného zabezpečenia rodiny uniesť aj starostlivosť o deti či domácnosť, čo pociťujú najmä samoživiteľky ako aj ženy, ktoré nemajú kam umiestniť svoje deti pre absenciu predškolských zariadení. Zároveň sa podmienky trhu práce neustále menia, najviac nedostatkové povolenia sú v technickom sektore a mnohým povolaniam hrozí zrušenie pre nástup umelej inteligencie, čo s najväčšou pravdepodobnosťou opäť zasiahne najmä ženy pracujúce v službách. Téma je zameraná na postavenie žien na trhu práce v čase krízy ako aj v období očakávaného príchodu AI na trh práce. Zameranie je multidisciplinárne, vítaný je pohľad na problematiku rodovej rovnosti, neplatenej práce, sociálnej ochrany či pracovných podmienok žien na trhu práce.

Garanti sekcie:

doc. JUDr. Lenka Freel, PhD.