Sekcia pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia

Technologické a etické výzvy pre pracovné právo
a právo sociálneho zabezpečenia

Technologický a spoločenský vývoj v posledných rokoch bol vynútený a urýchlený početnými a opakujúcimi sa krízami. Ekonomické krízy, opakujúce sa vlny pandémie, vojnový konflikt v blízkosti Európskej únie, doterajší ale i očakávaný spoločenský vývoj so sebou prinášajú množstvo otázok a výziev pre pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia.

Odborný partner sekcie:

Garanti sekcie:

doc. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD.

JUDr. Pavol Rak, PhD.