Seckia rímskeho, kánonického a cirkevného práva

Romanistika, kanonistika a spravodlivosť v premenách tisícich rokov

Problém spravodlivosti zaujíma každého človeka. Stretávame sa s ním totiž vo svojom živote súkromnom a sledujeme cesty spravodlivosti v prostredí verejného života. Ako by sa k problémom spravodlivosti v súčasnom svete (hypoteticky, dogmaticky) postavilo rímske právo a kánonické právo a ako sa tieto dve disciplíny pozerali (a pozerajú)  na otázku spravodlivosti? Ako by odpovedali na zmeny v hodnotových otázkach a na zmeny v akademickom prostredí, ktoré sú dnes nepopierateľné. Sú to zmeny, ktoré zlepšili ľudskú spoločnosť alebo sú prejavom jej úpadku? Môžeme hovoriť dokonca o odstránení nadčasových postulátov v práve a dávnych akademických zvykov (obyčají), ktoré prispievali k zachovaniu slobody v akademickom prostredí? V našej sekcii sa pokúsime hľadať odpovede nielen na tieto otázky.

Kľúčové slová: rímske právo, kánonické právo, akademické prostredie, sloboda, spravodlivosť