Sekcia medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov

Právny štát v medzinárodnom práve a medzinárodné právo v právnom štáte

Právny štát predstavuje hodnotu, ktorá je príznačná pre civilizovanú spoločnosť. V nadväznosti na to princípy právneho štátu sú rešpektované na medzinárodnej, nadnárodnej i vnútroštátnej úrovni. Ich význame nie je a nemôže byť nikým a ničím spochybňovaný. Sekcia medzinárodného práva má ambíciu byť fórom pre vedeckú diskusiu o tom, aké je miesto pre princípy právneho štátu v rámci medzinárodného práva (verejného, ako aj súkromného), no rovnako tak aké by malo byť miesto medzinárodného práva a z neho plynúcich záväzkov v existujúcom právom štáte.