Sekcia finančného práva, obchodného a hospodárskeho práva a ekonomických vied

Aktuálne otázky obchodného práva, finančného práva a ekonomických vied v kontexte vplyvu európskeho práva na národné právne poriadky

Sekcia sa zameriava na aktuálne otázky obchodného práva, finančného práva a ekonomických vied v kontexte vplyvu európskeho práva na národné právne poriadky. Cieľom sekcie je analyzovať najnovšie trendy a výzvy v týchto oblastiach ako aj legislatívne zmeny a diskutovať o vplyve európskej integrácie na právne a hospodárske prostredie v členských štátoch Európskej únie. Sekcia je určená pre akademikov, právnikov, sudcov, prokurátorov, riadiacich pracovníkov v oblasti financií a hospodárstva. Sekcia by mala prispieť k hlbšiemu pochopeniu vplyvu európskeho práva na národné právne poriadky v oblasti obchodného práva, finančného práva a ekonomických vied. Sekcia by mala taktiež stimulovať diskusiu o aktuálnych otázkach a s tým súvisiacich legislatívnych zmenách a výzvach.

Garanti sekcie:

prof. JUDr. Mojmír Mamojka, PhD.

prof. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD.

doc. JUDr. Simona Heseková, PhD.