Sekcia finančného práva

Premeny finančného práva, jeho vedy a výučby v čase

Finančné právo ako vedecká a pedagogická disciplína v súčasnosti pokrýva značný počet podoblastí a vnímame, že existujú rozdielne prístupy k jeho vedeckému skúmaniu, samotnému vymedzeniu ako aj k jeho výučbe. V rámci sekcie tak budú vítané príspevky zamerané na mapovanie vývoja výučby a vedeckého bádania na rôznych pracoviskách na Slovensku a v zahraničí, vrátane prípadných súvisiacich (pod)odvetví. Priestor však bude venovaný aj príspevkom zameraným na aktuálne otázky vedy finančného práva.