Sekcia práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva

Nová regulácia digitálnych služieb: Zázračný liek alebo premárnená príležitosť?

Regulácia digitálnych služieb za ostatné obdobie zažila obrovský rozmach. Európska únia prijala Akt o digitálnych službách, ktorý ustanovuje digitálnym službám povinnosť náležitej starostlivosti s cieľom chrániť bezpečnosť užívateľov a zvýšiť transparentnosť ich fungovania. Zároveň členské štáty vrátane Slovenskej republiky reagujú na fenomény sociálnych médií aj vlastnými právnymi úpravami. Sú ale tieto právne úpravy dostatočné alebo by mohli byť ešte lepšie? Sekcia sa bude venovať rôznym aspektom digitálnych služieb vrátane ich regulácie, umelej inteligencie, kybernetickej bezpečnosti či otázkam práva duševného vlastníctva.

Odborný partner sekcie:

Garanti sekcie:

doc. JUDr. Jozef Andraško, PhD.

JUDr. Matúš Mesarčík, PhD.