Sekcia práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva

Právo a technológie v 21. storočí optikou európskeho práva

Sekcia sa zameria na komplexný a dynamický vzťah medzi právom a technológiami v súčasnom svete. Predmetom diskusie budú kľúčové otázky týkajúce sa vplyvu technologického pokroku na právne regulácie, nových výziev v digitálnom veku, budúcnosti regulácie a etiky informačných a komunikačných technológií. Osobitne sa sekcia bude venovať právnym aspektom európskeho práva, nakoľko práve táto regulácia spôsobujú tzv. Bruselský efekt. Príspevky sa zamerajú na reguláciu informačných a komunikačných technológií v rôznych oblastiach, ako napríklad právo duševného vlastníctva, kybernetická bezpečnosť, digitálne služby, ochrana súkromia alebo elektronické služby verejnej správy či umelá inteligencia.

Garanti sekcie:

doc. JUDr. Jozef Andraško, PhD.

JUDr. Zoltán Gyurász, PhD.