Sekcia ústavného práva

Dvadsať rokov dialógu medzi Ústavou a právom Európskej únie

Európska únia sa 1. mája 2004 rozšírila o desať nových členských štátov, medzi ktorými bolo aj Slovensko. Počas následných dvadsiatich rokov došlo k fundamentálnym zmenám ústavnoprávnej architektúry nielen v Európskej únii, ale aj na úrovni mnohých členských štátov. Tieto zmeny bezprostredne ovplyvnili obe veľké dimenzie ústavného práva – deľbu moci a ochranu základných práv a slobôd. Súčasťou vývoja bol zároveň ústavný dialóg medzi Súdnym dvorom Európskej únie a najvyššími súdnymi autoritami v členských štátoch. V sekcii sú vítané príspevky, ktoré budú dve uplynulé dekády analyzovať optikou vedy ústavného práva, ako aj príspevky komparatívnej povahy.

Garanti sekcie:

prof. JUDr. Marián Giba, PhD.

prof. JUDr. Ladislav Orosz, CSc.