Sekcia ústavného práva

30 rokov Ústavy Slovenskej republiky – skúsenosti a perspektívy v dobrom aj v zlom počasí

V roku 2022 si pripomíname 30 rokov od prijatia Ústavy Slovenskej republiky. Sekcia ústavného práva bude preto venovaná diskusii o doterajších skúsenostiach s interpretáciou a aplikáciou Ústavy Slovenskej republiky, a to nie len v „dobrom počasí“, ale aj počas obdobia, kedy štát, jeho ústavný systém a hodnoty na ktorých je založený čelia rôznym bezpečnostným hrozbám.