Medzioborová sekcia II

Vzťahy medzi právnickými profesiami

Výkon právnických profesií môže v praxi narážať na otázky etického nastavenia vzájomných vzťahov a kontaktu predstaviteľov odlišných justičných profesií a ich spolupráce. Jednou z citlivo vnímaných etických otázok je stretávanie sa a komunikácia zástupcov rôznych justičných povolaní medzi sebou. Je zrejmé, že samotné stretnutie a spoločenské kontakty nemôžu byť problémom, ale určite je neprípustná komunikácia v nerozhodnutej a prejednávanej veci medzi advokátom, prokurátorom a sudcom, ktorý o nej rozhoduje. Bežné kolegiálne stretnutia odborníkov z rôznych právnych oblastí naopak možno považovať za priestor na vytváranie odbornej verejnej mienky a samoregulácie. Rovnako nemôže byť cieľom obmedzenie sociálnych kontaktov týchto osôb, pretože im nemožno uprieť právo zúčastňovať sa spoločenských podujatí a stretávať sa s priateľmi alebo známymi, ktorí vykonávajú iné právnické povolenia.